Parent Feedback | Aiseolais ó Thuismitheoirí

Foirm aiseolais ón 25th September 2020 – 7th October 2020

Q1 Child Safety | Sábháilteacht Leanaí:

My children and I feel safer in the immediate vicinity of the school at the start and end of the school day with less traffic since the return to school on September 1st 2020.

Mothaím féin agus mo pháistí níos sábháilte i ngarchomharsanacht na scoile ag tús agus ag deireadh an lae scoile le níos lú tráchta ó d’fhill siad ar scoil an 1 Meán Fómhair 2020.

Answer choicesResponsesN
Strongly disagree | Easaontaím go láidir5.29%12
Disagree | Ní aontaím5.73%13
Neither agree or disagree | Ní aontaím ná ní easaontaím4.41%10
Agree | Aontaím21.15%48
Strongly agree | Aontaím go láidir63.44%144
Total227

Q2 Enviroment in the vicinty of the school | Timpeallacht i gcomharsanacht na scoile

The overall environment and ambience in the immediate vicinity of the school has been improved with less traffic since the return to school on September 1st 2020.

Feabhsaíodh an timpeallacht agus an t-atmaisféar foriomlán i ngarchomharsanacht na scoile le níos lú tráchta ó d’fhill muid ar scoil ar an 1 Meán Fómhair 2020

Answer choicesResponsesN
Strongly disagree | Easaontaím go láidir5.73%13
Disagree | Ní aontaím3.52%8
Neither agree or disagree | Ní aontaím ná ní easaontaím7.05%16
Agree | Aontaím23.79%54
Strongly agree | Aontaím go láidir59.91%136
Total227

Q3 Stakeholder engagement | Rannpháirtíocht geallsealbhóirí

Scoil Iognáid should continue to engage with all stakeholders (Pupils and Parents; Galway City Council; Local residents; An Garda Síochána; and An Taisce Green schools) on how to improve road safety in the immediate vicinity of the school.

Ba chóir go leanfadh Scoil Iognáid de bheith ag plé leis na páirtithe leasmhara go léir (Daltaí agus Tuismitheoirí; Comhairle Cathrach na Gaillimhe; muintir na háite; An Garda Síochána; agus An Taisce Scoileanna Glasa) maidir le conas sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú i ngarchomharsanacht na scoile.

Answer choicesResponsesN
Strongly disagree | Easaontaím go láidir4.41%10
Disagree | Ní aontaím0.44%1
Neither agree or disagree | Ní aontaím ná ní easaontaím1.76%4
Agree | Aontaím23.79%54
Strongly agree | Aontaím go láidir69.60%158
Total227