Eolas is déanaí | Update on Remote Teaching, Jan 2021

12th January 2021

More information| Latest Information:
Parents, students, schools and school staff will find up to date information on reopening of schools here: https://www.education.ie/en/covid-19/

Tá comhairle agus acmhainní do thuismitheoirí, do mhic léinn agus do scoileanna le fáil anseo: https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Fogra%C3%AD/comhairle-o-fss-maidir-le-coronavirus.html