Iontrálacha | Admissions Scoil Iognáid

Foirm Iarratais

Application form

Seo a leanas foirm iarratais na Scoile. Is féidir é a íoslódáil agus é a sheoladh:

To download an application form for Scoil Iognáid click on the following link. You may send it in to the school by post to:

Scoil Iognáid,
Bóithrín na Sliogán,
Gaillimh,
H91 E364

Nó ríomhphost a chur chuig (or email to): paistinua@scoiliognaid.ie


Fógra Bliantúil i nGaeilge

Fógra Bliantúil maidir le hiontrálacha don scoilbhliain 2024/2025

Féadfar cóip de Pholasaí Iontrála Scoil Iognáid agus den bhFoirm Iarratais don scoilbhliain 2024/2025 a fháil ag:

Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur oifigiognaid@gmail.com
nó scríobh chuig:
Scoil Iognáid,
Bóithrín na Sliogán,
Gaillimh,
H91 E364

Cuid 1 – Iontrálacha Scoil Iognáid don scoilbhliain 2024/2025

Spriocdhátaí maidir le hiarratas a dhéanamh agus Cinneadh an Bhoird maidir le spás a thairiscint don scoilbhliain  2024/2025

Is iad seo an leanas na spriocdhátaí infheidhme maidir le hiontráil na naíonáin bheaga don scoilbhliain 2024/2-25

  • Cuirfear tús le glacadh iarratas iontrálacha ar an 16 Deireadh Fómhair 2023
  • An spriocdháta maidir le glacadh na n-iarratas don scoilbhliain 2024/2025 ná 8 Eanáir 2024
  • Cuirfear na hiarratasóirí ar an eolas faoi chinneadh an bhoird maidir lena n-iarratais ar an 29 Eanáir 2024
  • Tá coicís ag na hiarratasóirí glacadh le háit sa scoil agus ní mór an scoil a chur ar an eolas faoin gcinneadh a dhéanann siad ar an 14 Feabhra 2024

*D’fhéadfaí an tairiscint áite a tharraingt siar muna nglacfar leis taobh istigh den amlíne thuas

Tabhair faoi deara go ndéanfaidh an scoil iarratais dhéanacha a mheas agus cinntí a dhéanamh ina leith i gcomhréir le polasaí iontrála na scoile

Líon áiteanna atá ar fáil don scoilbhliain 2024/2025: Líon na n-áiteanna atá ar fáil sna Naíonáin Bheaga ná 67.
Annual admission notice in English

Annual admission notice in respect of admissions to the 2024/2025 school year

A copy of the school’s Admission Policy and the Application Form for Admission for the upcoming school year is available as follows:

On request by emailing oifigiognaid@gmail.com
or by writing to:
Scoil Iognáid,
Bóithrín na Sliogán,
Gaillimh,
H91 E364

PART 1 – Admissions to Scoil Iognáid 2024/2025 school year

Application and Decision Dates for admission to the 2024/20235school year

The following are the dates applicable for admission to Junior Infants Year:

  • The school will commence accepting applications for admission on  16 October 2023
  • The school shall cease accepting applications for admission on 8 January 2024
  • The date by which applicants will be notified of the decision on their application is 29 January 2024
  • The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is 14 February 2024

*Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn

Note: the school will consider and issue decisions on late applications in accordance with the school’s admission policy.

The number of places being made available in 2024/2025 in junior infants is 67.