Comhairle ón Roinn Oideachais agus Scileanna

Eolas do dhaltaí scoile agus dá muintir faoi dhul ar ais ar scoil

Information for students and their families about returning to school

Seo thíos fhíseán atá cruthaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna le comhairle a chur ar thuismitheoirí agus páistí bunscoile agus iar-bhunscoile faoi dhul ar ais ar scoil.

Below are two videos the Department of Education and Skills have created with some back to school advice for parents and children attending primary:

Comhairle do dhaltaí naíonáin bheaga go rang 2 roimh athoscailt na scoileanna

Back to school advice for junior infants to second class

Back to school advice for 3rd to 6th class

See more on http://www.gov.ie/backtoschool/