Sráid Scoile

Sráid Scoile

Sráid Scoile
Sráid Scoile School streets A Chairde, Tá áthas orainn a chuir in iúl daoibh go bhfuil Scoil Iognáid ag comh-oibriú le Comhairle Contae na Gaillimhe, Údarás Náisiúnta Iompair agus Scoileanna Glas (An Taisce) chun an chéad Sráid Siúl i nGaillimh, agus an dara cheann sa tír, a chruthú mar scéim píolóta. Is é a bheidh i gceist ná dhúnadh na mboithre atá aibhsithe thíos don trácht ag amanna scoile ionas gur féidir timpeallacht níos sábhailte a chruthaigh do thuistí agus a bpáistí agus iad a filleadh ar scoil, agus chun deis a thabhairt scaradh sóisialta ceart a dhéanamh taobh amuigh den scoil. I am pleased to inform you that Scoil Iognáid is working with Galway City Council, the National Transport Authority and Green-Schools to create Galway’s first, (and Ireland’s second)…
Read More
Park and Stride

Park and Stride

Sráid Scoile
Free parking is available in over 20 carparks in Galway City to those who participate in 'Park and Stride' on the school run. This involves leaving the car less than 10 minutes’ walk from the school & making the last leg of the journey on foot. See http://galwaycity.ie/news/1720/59/ for details including how to sign up for your permit with the Galway City Council directly.
Read More