Parent Feedback | Aiseolais ó Thuismitheoirí

covid
Foirm aiseolais ón 25th September 2020 - 7th October 2020 Q1 Child Safety | Sábháilteacht Leanaí: My children and I feel safer in the immediate vicinity of the school at the start and end of the school day with less traffic since the return to school on September 1st 2020. Mothaím féin agus mo pháistí níos sábháilte i ngarchomharsanacht na scoile ag tús agus ag deireadh an lae scoile le níos lú tráchta ó d’fhill siad ar scoil an 1 Meán Fómhair 2020. Answer choicesResponsesNStrongly disagree | Easaontaím go láidir5.29%12Disagree | Ní aontaím5.73%13Neither agree or disagree | Ní aontaím ná ní easaontaím4.41%10Agree | Aontaím21.15%48Strongly agree | Aontaím go láidir63.44%144Total227 Q2 Enviroment in the vicinty of the school | Timpeallacht i gcomharsanacht na scoile The overall environment and ambience in the…
Read More
Athoscailt na Scoile

Athoscailt na Scoile

covid
Athoscailt na Scoile Reopening of School A Thuistí, Tá súil againn go bhfuil sibh féin agus bhur dteaghlaigh ag coinneáil go maith. Tá muid ag súil le dul ar ais ar scoil go luath  agus na páistí a fheiceáil  arís. We have been busy over the past few weeks finalising plans for the safe re-opening of our school in line with Government guidance and recommendations. Reopening the school safely will require the cooperation of all members of our School Community-The Board of Management, Staff, Parents and Students. We will all have to play our part in ensuring that the reopening of the school happens in a safe manner which allows for the vital work of teaching and learning with as little disruption as possible. With this in mind we ask…
Read More

Comhairle ón Roinn Oideachais agus Scileanna

covid
Eolas do dhaltaí scoile agus dá muintir faoi dhul ar ais ar scoil Information for students and their families about returning to school Seo thíos fhíseán atá cruthaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna le comhairle a chur ar thuismitheoirí agus páistí bunscoile agus iar-bhunscoile faoi dhul ar ais ar scoil. Below are two videos the Department of Education and Skills have created with some back to school advice for parents and children attending primary: Comhairle do dhaltaí naíonáin bheaga go rang 2 roimh athoscailt na scoileanna https://youtu.be/jJN3HQF7kHg Back to school advice for junior infants to second class https://youtu.be/92MLB_0nq8Q Back to school advice for 3rd to 6th class https://youtu.be/MVlb0jAm55Y See more on http://www.gov.ie/backtoschool/
Read More

WhatsApp Groups

CTM
Message from The Parents' Association Class /Year Group WhatsApp groups are a very useful and efficient way of communicating with the whole class or year group. The aim of using WhatsApp is to send messages to the entire group, which are relevant to school. The messages in the class WhatsApp groups come from parents in their personal capacity or are sent on behalf of the Parents' Association. The College neither sends nor monitors messages on WhatsApp. The moderator of the group is the publisher and retains responsibility for  all  messages which appear on a group. The Parents' Association would appreciate if parents would note the following guidelines when using class / year WhatsApp groups.The group should never be used as a platform co air views/grievances regarding a teacher, child or…
Read More
Sráid Scoile

Sráid Scoile

covid
Sráid Scoile School streets A Chairde, Tá áthas orainn a chuir in iúl daoibh go bhfuil Scoil Iognáid ag comh-oibriú le Comhairle Contae na Gaillimhe, Údarás Náisiúnta Iompair agus Scoileanna Glas (An Taisce) chun an chéad Sráid Siúl i nGaillimh, agus an dara cheann sa tír, a chruthú mar scéim píolóta. Is é a bheidh i gceist ná dhúnadh na mboithre atá aibhsithe thíos don trácht ag amanna scoile ionas gur féidir timpeallacht níos sábhailte a chruthaigh do thuistí agus a bpáistí agus iad a filleadh ar scoil, agus chun deis a thabhairt scaradh sóisialta ceart a dhéanamh taobh amuigh den scoil. I am pleased to inform you that Scoil Iognáid is working with Galway City Council, the National Transport Authority and Green-Schools to create Galway’s first, (and Ireland’s second)…
Read More
Park and Stride

Park and Stride

covid
Free parking is available in over 20 carparks in Galway City to those who participate in 'Park and Stride' on the school run. This involves leaving the car less than 10 minutes’ walk from the school & making the last leg of the journey on foot. See http://galwaycity.ie/news/1720/59/ for details including how to sign up for your permit with the Galway City Council directly.
Read More